Malatya Pazarı Kurumsal
Kalite Politikamız
Malatya Pazarı | Kalite Politikamız

Malatya Pazarı Kuruyemişçilik’te gıda güvenliğini sağlamak, lezzet ve kalite parametrelerini korumak ve sürekli iyileştirilmek üzere Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim sistemi kurulmuştur.

Kuruluşumuzda, BRC Food Standardının ön gereksinim koşulları olan 'GMP-İyi Üretim Teknikleri' ile ilgili tüm şartlar uygulanır ve gerekli noktalarda GMP ölçümleri yapılarak yeterlilikleri takip edilmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim sistemimizde önceden belirlenen tüm potansiyel tehlikeler ve kritik kontrol noktaları; sıcaklık, zaman, görsel muayene kontrolleri yapılarak ve ölçümlerle izlenerek güvence altında tutulmaktadır.

Teknolojiyi takip ederek, güvenli, hijyenik ve kaliteli ürünleri zamanında ve ilk seferde doğru üreterek ulusal/uluslararası standartlara ve yasalara uygun bir sistem ile müşterilerimizi memnun etmek için müşteri odaklı çalışmaktayız.

Kuruluşumuz, bünyesindeki personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Tüm çalışanlarımız Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın uygulanmasında bizzat görev alır ve son ürünlerimizin politikamızla uyumlu olması amacı ile Yönetim ile birlikte çalışırlar.

Kalite ve Gıda Güvenliği Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve BRC Food Standardı gerekliliklerine uygunluğun sürdürülmesini sağlamak için gerekli olan insan ve finansal kaynakları sağlamaktadır.

Faaliyetlerimizi yerine getirirken çevre bilinci ile hareket ederiz. Tüm çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerimizi yerine getiririz. İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratırız. Çalışanlarımıza ait özel bilgilere ve çalışanlarımızın özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlarımız hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutarız. Çalışanlarımızın iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenleriz. Çalışanlarımıza yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmayız. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar nispetinde geliştirmeye çalışırız.

Ürettiğimiz tüm ürünlerin güvenli, kaliteli ve yasalara uygun olmasını sağlamayı taahhüt ederiz.